Author Archives: admin

Gdańska inwestycja w morze

Posted on by .

Z racji przystąpienia do Unii Europejskiej, Polska otrzymała znaczne dofinansowanie na rozwój i modernizacje. Z tych funduszy pełnymi garściami czerpie miasto Gdańsk, które planują znaczną modernizację infrastruktury portowej. Gdańsk leży na morskim szlaku pomiędzy wielkimi portami niemieckimi i rosyjskimi, dlatego może niejako pełnić rolę hubu kontenerowego, paliwowego i masowego ładunków suchych.

port1

Najbardziej dynamiczną gałęzią gospodarki morskiej są na świecie przeładunki kontenerowe, toteż planowana jest rozbudowa obecnych terminali przeładunkowych o kolejne stanowiska dla statków oraz nowe magazyny. Gdańsk modernizuje również tor wodny i buduje nowy falochron dla Portu Zewnętrznego.

Przykłady transportu kombinowanego

Posted on by .

Transport można klasyfikować na wiele różnych sposobów. Dzisiaj zajmiemy się transportem kombinowanym, który zalicza się do kategorii transportu mieszanego. Transport kombinowany w wielkim skrócie, jest przewozem ładunków przy użyciu więcej niż jednej gałęzi transportu. Trasa dowozu do głównego środka transportu, jest zazwyczaj wykonywana przy użyciu transportu samochodowego.

Jako przykład, możemy wziąć transport kontenera pełnego papierosów do Norwegii. Kontener wyjeżdża z Bydgoszczy a jego miejscem przeznaczenia jest miasto Lillestrom. W tym celu, najpierw kontener transportowany jest drogą samochodową do portu w Gdyni, skąd odpływa statkiem do Oslo. W stolicy Norwegii, ładowany jest znowu na ciężarówkę i wieziony do Lillestrom.

fiordy

W powyższym przykładzie głównym środkiem transportu był statek, natomiast trasa dowozu była obsługiwana przez transport ciężarowy. Na takiej samej zasadzie działałby transport w przeciwną stronę z Norwegii do Polski. Transport pomiędzy takimi krajami jak Norwegia i Polska, musi się odbywać przy użyciu metody kombinowanej, gdyż wynika to z uwarunkowań geograficznych.

 

Ponadgabaryty – z czym to się je.

Posted on by .

Według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pojazd wykonujący przewóz ponadgabarytowy, którego masa i wymiary przekraczają dopuszczalne normy musi uzyskać specjalne pozwolenie na przejazd. W przypadku, kiedy przewozy ponadgabarytowe odbywają się w granicach Polski, zezwolenia takie wydają regionalne oddziały GDDKiA. Zezwolenia te są wydawane kiedy ponadgabaryty są w stanie niepodzielnym i tym samym wykluczone jest przewiezienie ładunku innymi środkami transportu, takimi jak transport wodny czy kolej.

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym przejazdem, przewoźnik musi wystąpić do GDDKiA z odpowiednim wnioskiem, zawierającym informacje dotyczące ładunku oraz miejsca rozpoczęcia i zakończenia transportu. Na podstawie tego wniosku jest wyznaczana trasa przejazdu i wydawane pozwolenie na przejazd z terminem wykonalności. Również określane są dodatkowe warunki przewozu, takie jak pilotaż, uzgodnienia z Polskimi Kolejami Państwowymi odnośnie przejazdów przez linie kolejowe czy też zabezpieczenie linii wysokiego napięcia.

 

Celowość składów celnych

Posted on by .

Skład celny jest to budynek lub inny zabezpieczony obszar, w którym mogą być składowane towary podlegające ocleniu. Skład taki może być zarządzany przez państwo lub prywatne przedsiębiorstwa. System taki istnieje we wszystkich rozwiniętych krajach na świecie. Gdy towary znajdują się w magazynie celnym, mogą one być, pod nadzorem służb celnych, czyszczone, sortowane, przepakowywane lub w inny sposób manipulowane, z zastrzeżeniem aby nie naruszyć ich trwałości.

1

W Polsce istnieje około 2 tysiące składów celnych. Skład celny jest definiowany w Kodeksie Celnym jako miejsce podlegające dozorowi celnemu i kontroli celnej, w którym mogą być składowane towary zgodnie z ustalonymi warunkami. Kodeks Celny rozróżnia następujące typy składów celnych :
Typ A – są to składy celne publiczne, w których odpowiedzialność za złożone tam towary ponosi prowadzący skład celny
Typ B – są składami celnymi publicznymi, w których odpowiedzialność za przechowywane towary nie ponosi prowadzący, a wszyscy użytkownicy składu celnego
Typ C – składy celne prywatne

Wzrost konkurencji w obsłudze kontenerów

Posted on by .

Głównym celem logistyki transportowej jest usprawnienie przepływu towarów oraz skrócenie czasu w jakim pokonują one dystans od producenta do klienta. Bardzo istotna w takim łańcuchu logistycznym staje się rola sprawnego transportu towarów, oraz ich przeładunku. Do niedawna właśnie punkty przeładunkowe, w których towar zmieniał swój sposób transportu (na przykład z morskiego na lądowy) stanowiły największy problem logistyczny z tego względu, iż usługi takie jak rozformowanie kontenerów mogły być realizowane praktycznie tylko w porcie.

bct_gdynia_1

Ostatnio jednak pojawiły się prywatne firmy, które wykorzystując swoje siedziby czy też magazyny w pobliżu wyładunku kontenerów (a niekoniecznie w samym porcie) oferują takie same usługi kontenerowe jak w porcie, tyle że za znacznie niższą cenę. Firmy takie wyposażone są w specjalistyczny sprzęt, który pozwala na bezpieczne rozformowanie kontenera a następnie załadunek towaru na pojazdy spedycyjne, aby mógł ruszyć w dalszą drogę na której końcu znajdzie się szczęśliwy konsument.

Logika logistyki

Posted on by .

Logistyka magazynowa jest istotna dla przedsiębiorstw, które dysponują przestrzenią magazynową. W tego rodzaju logistyce chodzi o zarządzanie towarami w magazynach i ich systematyczne przechowywanie. Dzisiaj, firmy dysponują odpowiednim oprogramowaniem logistycznym, które usprawnia wiele procesów takich jak przyjęcie, transport i magazynowanie towarów.

logistyka-twsp

Należy rozróżnić stan i właściwości towarów które zamierzamy składować. Zwłaszcza towary niebezpieczne, takie jak ładunki wybuchowe, trujące czy łatwo ulegające zepsuciu. Dyrektywy prawne, takie jak plany obrotowe muszą zostać uwzględnione przy wykonywaniu planów załadunkowych. Głównym celem logistyki magazynowej jest optymalizacja przepływu towarów od momentu nabycia aż po sprzedaż.